Zapraszamy do kontaktu z nami: +48 74 817 12 75 biuro@kentpak.pl | » Dotacje
KENTPAK - Modern Packaging Company
» Opakowania standardowe

» Opakowania wystawowe STAND

» Opakowania wystawowe STAND

Produkujemy standy we wszystkich możliwych wymiarach oraz nakładach spełniając Państwa najbardziej nietypowe wymagania.

więcej informacji »

» Opakowania typu SRP

» Opakowania typu SRP

Shelf – ready packaging to cała gama opakowań gotowych do wystawienia na regale sklepowym. Jest to nie tylko doskonałe rozwiązanie zabezpieczające w transporcie do miejsca docelowego, ale przede wszystkim nieocenione narzędzie marketingowe stosowane w każdym punkcie sprzedaży.

więcej informacji »

Dotacje

W dniu 27.08.2020 r. KENT – PAK Opakowania Sp. z o.o. zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pańskiej 81/83, 00-834 Warszawa umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Cel projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Kent – Pak Opakowania Sp. z o.o.

Planowane efekty: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Zakres rzeczowy: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa. Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

Miejsce realizacji projektu: 57-256 Bardo, ul. Fabryczna 18

Wartość projektu: 217.763,34 PLN

Wydatki ogółem: 217.763,34 PLN

Wydatki kwalifikowalne:  217.763,34 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: Źródłem finansowania są środki wspólnotowe w 100%.

 

eu

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/